mirek

BiuroSQL

Z przyjemnością informujemy o możliwości aktualizacji programu BiuroSQL do nowej wersji 2024.10     Zmiany w programie BiuroSQL   Wersja 2024.10 Płace, w zakładce Pracownicy – dodano opcję wydruku Świadectwa pracy. Wersja 2024.07 Wersja biuro – W oknie Konfiguracja firm dodano funkcję Kopiuj firmę, przydatną w przypadku zmiany formy opodatkowania np. z ryczałtu na książkę …

BiuroSQL Read More »

EmilSQL

Najczęstsze problemy z  wysyłką plików JPK Błędy związane z  wysyłką plików JPK zwracane przez serwery Ministerstwa Finansów W związku ze zmianami w API do sprawdzania VAT UE, niezbędna jest instalacja poprawki dla programu Emil.Instalator można pobrać tutaj:  Pobierz plik instalatora

ZbytSQL

Zmiany w programie ZbytSQL     Wersja 2024.02  Funkcja przeliczenia otwarć i zamknięć dnia w raporcie kasowym, przydatna po dopisaniu bądź usunięciu pozycji do raportu do dnia, który już został zamknięty. Program również odpowiednio koryguje numeracje wprowadzonych pozycji   Wersja 2024.01 Możliwość skojarzenia prefiksu faktury z numerem magazynu, z którego jest wystawiany dokument WZ powiązany …

ZbytSQL Read More »