ZbytSQL, BiuroSQL

Z przyjemnością informujemy o możliwości aktualizacji programu ZbytSQL do nowej wersji 2021.04


Zmiany w programie ZbytSQL

 Wersja 2021.04

Grupowe wprowadzanie zaznaczonych pozycji z kartoteki towarów do dokumentów magazynowych lub zamówień, po jednokrotnym wybraniu opcji Wprowadź.

Możliwość wykasowania wielu zaznaczonych pozycji z dokumentu, zamówienia po wyborze opcji Usuń zaznaczone z menu kontekstowego.

Naciśnięcie klawiszy Ctrl + A powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji w dokumencie lub zamówieniu.

 

Wersja 2021.03

W oknie Edycja faktury jest dodana pozycja Towary, służąca do wyświetlenia okna z wprowadzonymi do faktury pozycjami z kartoteki towarów i usług.

W tym oknie można również wprowadzać zmiany do wprowadzonych pozycji, kasować zbędne i dodawać nowe.

Zmiany w programie BiuroSQL

Wersja 2021.24

Program generuje pliki JPK_V7M (JPK_V7K) w wersji 2, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 (lub pierwszy kwartał 2022).

Dodano nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego 10 i 12%.

Dodano nową skalę podatku dochodowego na rok 2022, uwzględniającą ulgę dla klasy średniej.

Zmieniono definicję funkcji wyliczenia wysokości podatku dochodowego w listach płac X[P,B], gdzie P to podstawa wyliczenia podatku – wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki społeczne i koszty uzyskania przychodów, a B wynagrodzenie brutto potrzebne do wyliczenia ulgi dla klasy średniej.

Należy pamiętać o zmianie sposoby wyliczenia składki zdrowotnej i usunąć wzór wyliczenia i opis z kolumny Składka zdrowotna odliczona, lub zastąpić tę kolumnę inną, a w kolumnie Stawka zdrowotna pobrana zmienić definicję na Z(0.09 * P, -2), gdzie P to podstawa wymiaru. Ze względu na ciągłość wynagrodzeń w kolejnych latach nie powinno się usuwać kolumny 'Składka zdrowotna odliczona’.