ZbytSQL


Zmiany w programie ZbytSQL

 

 

Wersja 2024.02

 Funkcja przeliczenia otwarć i zamknięć dnia w raporcie kasowym, przydatna po dopisaniu bądź usunięciu pozycji do raportu do dnia, który już został zamknięty. Program również odpowiednio koryguje numeracje wprowadzonych pozycji

 

Wersja 2024.01

Możliwość skojarzenia prefiksu faktury z numerem magazynu, z którego jest wystawiany dokument WZ powiązany z fakturą.

Wydruk arkusza inwentaryzacyjnego z sumowaniem pozycji o tym samym symbolu, występujących w różnych magazynach.

 

Wersja 2023.11

Można wystawić nową fakturę przychodową lub rozchodową bezpośrednio z kartoteki faktur, Po dopisaniu nowej faktury można wybrać opcję Towary, wówczas program automatycznie wygeneruje kolejny dokument PZ lub WZ z datą zgodną z datą wystawienia faktury.

 

Wersja 2023.10

Naciskając klawisze Ctrl + Shift i jeden z klawiszy numerycznych od 1 do 9 można ustawić zakładkę do wybranej pozycji z dowolnej kartoteki (faktur, towarów i.t.d.), a następnie, naciskając klawisz Ctrl i jeden z klawiszy numerycznych, można wrócić do zaznaczonej pozycji.

Naciskając klawisz Ctrl można kółkiem myszy zmieniać wielkość czcionki wyświetlanej i aktywnej tabeli. Czcionka pozostanie zmieniona do następnego uruchomienia programu. Stałą zmianę wielkości czcionki można wprowadzić korzystając z opcji menu Inne -> Czcionka.

 

Wersja 2023.02

Program automatycznie ściąga i wprowadza odpowiednią tabelę kursową do obsługiwanej transakcji walutowej.

 

Wersja 2023.01

W konfiguracji danych o firmie dotyczących Raportów kasowych można dodać raport w walucie obcej oraz raport różnic kursowych.

 

Wersja 2021.04

Grupowe wprowadzanie zaznaczonych pozycji z kartoteki towarów do dokumentów magazynowych lub zamówień, po jednokrotnym wybraniu opcji Wprowadź.

Możliwość wykasowania wielu zaznaczonych pozycji z dokumentu, zamówienia po wyborze opcji Usuń zaznaczone z menu kontekstowego.

Naciśnięcie klawiszy Ctrl + A powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji w dokumencie lub zamówieniu.

 

Wersja 2021.03

W oknie Edycja faktury jest dodana pozycja Towary, służąca do wyświetlenia okna z wprowadzonymi do faktury pozycjami z kartoteki towarów i usług.

W tym oknie można również wprowadzać zmiany do wprowadzonych pozycji, kasować zbędne i dodawać nowe.

Wybrane okna z programu ZbytSQL

 

 Wysłanie poczty z fakturą do kontrahenta

Wybór odbiorcy faktury z kartoteki kontrahentów