Kwalifikowany podpis elektroniczny,
ECSigner kwalifikowany podpis chmurowy

Szybko i bezpiecznie

Podpis elektroniczny

wydawany jest na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata i umożliwia m.in.:

 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.

Podpis elektroniczny na E-dowodzie

wydawany na 1 rok/2 lata/ 3 lata , wgrywany na e-Dowód i umożliwia m.in.:

 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.jest 

ECSigner kwalifikowany podpis chmurowy

wydawany jest na 1 rok/ 2 lata/ 3 lata i umożliwia m.in.:

 • podpisywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych
 • elektroniczne składanie sprawozdań do eKRS
 • podpisywanie dokumentów JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia)
 • komunikacje w obrębie platformy ePUAP
 • udział w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • zawieranie umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej.
sigmasc_czytnik
sigmasc_dowod
Ecsigner_podpis_churowy

Zasady uzyskania podpisu kwalifikowanego

 

• Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest osobiste spotkanie z Weryfikatorem tożsamości EuroCert. Może się ono odbyć w siedzibie naszej firmy lub po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie klienta (usługa VIP).

• W trakcie spotkania, przed otrzymaniem podpisu elektronicznego, przedstawiciel EuroCert przeprowadzi weryfikację Twojej tożsamości. W tym celu wymagane jest okazanie jednego z dokumentów:
– dowodu osobistego (jeśli jesteś obywatelem UE),
– paszportu,
– karty stałego pobytu z nadanym numerem PESEL.
W celu umieszczenia numeru NIP jako numeru identyfikacyjnego w Twoim certyfikacie, wymagane jest przedstawienie Zaświadczenie o nadaniu NIP.

• Bezpośrednio po zweryfikowaniu tożsamości wystawiony zostanie podpis kwalifikowany, który jest od razu aktywny i gotowy do użytku. Spotkanie z Weryfikatorem EuroCert jest jednorazowe i trwa ok. 20 min.

 

 

Do pobrania

Instalator dla systemów Windows (8 i nowszych): Pobierz

SecureDoc 2 – aplikacja do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego: Pobierz

Kompletny zestaw certyfikatów w formie instalatora – Pobierz

sigmasc_eurocert

Firma EuroCert jest jednym z kwalifikowanych podmiotów upoważnionych przez Narodowe Centrum Certyfikacji do wydawania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Głównym trzonem firmy jest działalność związana z oprogramowaniem w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Centrala oraz miejsce przechowywania zasobów sprzętowych niezbędnych do funkcjonowania serwisów jest zlokalizowane w Warszawie.

EuroCert specjalizuje się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamość osób, zapewniających wiarygodność i bezpieczeństwo obiegu dokumentów, oraz danych elektronicznych.