Oprogramowanie

BiuroSQL

Program do obsługi księgowej firm, prowadzących księgę przychodów i rozchodów bądź ewidencję ryczałtu w wersji dla biur podatkowych i pojedynczych firm prowadzących samodzielnie księgowość.

        Realizowane funkcje:

 1. Prowadzenie rejestrów VAT wraz rozliczeniem podatku VAT, deklaracje VAT-7, VAT-UE i VAT-27, generowanie plików JPK_VAT, JPK Faktury, JPK_V7M lub JPK_V7K.
 2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, rozliczenie podatku PIT.
 3. Prowadzenie ewidencji ryczałtu, rozliczenie podatku PIT od dochodów zryczałtowanych, deklarację PIT-28
 4. Generowanie jednolitych plików kontrolnych JPK_VAT, JPK_PKPiR, JPK_EWP.
 5. Obsługa transakcji walutowych i różnic kursowych.
 6. Prowadzenie kartotek pracowników, ewidencji wynagrodzenia, absencji i urlopów, deklaracje PIT-11, PIT-4R oraz PIT-40. Prowadzenie ewidencji umów pracę, umów zlecenie oraz o dzieło .
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, amortyzację.
 8. Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 9. Prowadzenie ewidencji pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych oraz rozliczenia kosztów ich eksploatacji.
 10. Możliwość prowadzenia rozliczeń zapłat dot. księgowanych zobowiązań i należności.
 11. Moduł do obsługi zamówień i faktur pro forma.
 12. Moduł do wystawiania faktur walutowych, na dostawy wewnątrzwspólnotowe i eksport.
sigmasc_biuro

ZbytSQL

Program przeznaczony jest do komputeryzacji działalności handlowej. Służy do prowadzenia ewidencji obrotu w oparciu o obsługę gospodarki magazynowej, usług, zamówień, faktur zakupu, kosztów i sprzedaży, kartoteki kontrahentów oraz kontroli przepływów finansowych.

        Realizowane funkcje:

 1. Udostępnia prowadzenie gospodarki magazynowej w oparciu o kartoteki towarów i dokumenty magazynowe, jak również prowadzenie kartotek usług i wprowadzanie ich do wystawianych dokumentów.
 2. Umożliwia sporządzanie i rejestrację faktur zakupu, kosztowych oraz sprzedaży.
 3. Prowadzi kartoteki dostawców i odbiorców wraz z możliwością śledzenia obrotów, zobowiązań i należności, wystawiania potwierdzeń sald, not odsetkowych i wezwań do zapłaty.
 4. Prowadzi raporty kasowe i bankowe, do których można wprowadzać automatycznie zapłaty za faktury rejestrowane przez system, inne operacje finansowe, drukować dokumenty KP i KW, obliczać salda raportów.
 5. Generuje pliki JPK_FA (faktury), JPK_VAT, JPK_Magazyn oraz pliki XML umożlwiające import danych w programie finansowo-księgowym.
 6. Sporządza wydruki rejestrów VAT, informacji o rotacji towarowej, ofert cenowych, arkuszy inwentaryzacyjnych (także z możliwością wydruków okresów wcześniejszych), przekrojowych zestawień obrotów, informacji o transakcjach, zestawień obrotów kontrahentów, ich zadłużenia oraz wiele innych.
 7. Współpracuje drukarkami fiskalnymi firm: ELZAB, POSNET i kompatybilnymi.
 8. Umożliwia obsługę czytników kodów kreskowych umożliwiającą przyjmowanie oraz sprzedaż towarów zaopatrzonych w te kody.
 9. Posiada system identyfikacji osoby wprowadzającej i poprawiającej dokumenty, kartoteki itd.
 10. Moduł analizy ekonomicznej umożliwiający śledzenie dynamiki obrotów i kondycji finansowej firmy.
 11. Moduł zamówień do dostawców i odbiorców umożliwiający rezerwację towarów, wydruk potwierdzeń i faktur pro forma.
 12. Możliwość wystawiania faktur eksportowych i na dostawy wewnątrzwspólnotowe, import tabel kursowych z NBP.
 13. Prowadzenie notatek i kalendarza powiadomień odnośnie wydarzeń z ewentualnym ich powiązaniem z kartotekami kontrahentów.
 14. Zapewnia pełny wgląd w wystawione dokumenty oraz możliwość ich korekt przez upoważnione do tego osoby.
 15. Harmonogram promocji na sprzedawane towary i usługi z progami ilościowymi i wartościowymi, cenami promocyjnymi, rabatami procentowymi i kwotowymi.
 16. Możliwość współpracy z portalem Allegro.
sigmasc_zbyt

EmilSQL

 1. Program służy do zarządzania deklaracjami oraz plikami JPK. Głównym założeniem jest maksymalne uproszczenie wysyłania deklaracji podatkowych do Ministerstwa Finansów. Czytelnie, prosto, szybko i skutecznie.

        Realizowane funkcje:

 1. Grupowe podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym
 2. Grupowa wysyłka dokumentów i pobieranie UPO.
 3. Weryfikacja dokumentów przed wysłaniem
 4. Kontrola poprawności NIP oraz statusu w wykazie podatników VAT. Dla kontrahentów wewnątrzwspólnotowych, kontrola w bazie VIES.
 5. Wizualizacja plików JPK oraz deklaracji podatkowych z możliwością wydruku.
 6. . Łatwy i intuicyjny dostęp do dokumentów już wysłanych.
sigmasc_emil

AmortyzacjaSQL

Program do prowadzenia kartotek środków trwałych, naliczania odpisów amortyzacyjnych, ulg inwestycyjnych, przeszacowania wartości i innych operacji związanych ze środkami trwałymi.

        Realizowane funkcje:

 1. Prowadzenie kartotek środków trwałych, bez ograniczenia liczby pozycji.
 2. Automatyczne naliczanie amortyzacji miesięcznej, rocznej, jednorazowej, przeszacowania wartości dla całej kartoteki.
 3. Indywidualne naliczanie amortyzacji, jej korekt, zmian wartości początkowej dla wybranego środka trwałego.
 4. Możliwość stosowania amortyzacji okresowej, degresywnej.
 5. Kartoteki pomocnicze stanowisk kosztów i miejsc użytkowania.
 6. Zestawienia kartoteki środków, jak również wyłącznie pozycji zamortyzowanych, nowoprzyjętych i zlikwidowanych. Możliwość sporządzania w układzie wg nr inwentarzowych, KRŚT, stanowisk kosztów i miejsc użytkowania.
 7. Emisja dokumentów przyjęć OT i likwidacji LT.
 8. Zestawienie amortyzacji za wybrany okres, zbiorczo za cały rok.
 9. Roczny plan amortyzacji, tabela umorzeń.
 10. Rozdzielnik kosztów amortyzacji wg stanowisk kosztów, miejsc użytkowania.
 11. Arkusz inwentaryzacyjny, zestawienie kartotek użytkowników, informacji o wskazanych pozycjach kartoteki.
 12. Historii miejsc użytkowania danego środka.
 13. Wgląd w historię wprowadzanych operacji i ich kasowanie z informacją o wprowadzającym.
 14. Wersja dla biura księgowego z możliwością prowadzenia dowolnej liczby firm.
sigmasc_amortyzacja