Kasy fiskalne, terminale płatnicze, wagi

Wybrane przepisy dotyczące kas fiskalnych i terminali płatniczych oraz ich wyjaśnienie.

     Czy od 1 stycznia 2022 r. muszę posiadać terminal płatniczy ?

  • NIE!  Należy jedynie w każdym miejscu wykonywania dzialalności zapewnić bezgotówkową formę płatności. Może to być płatność kartą, BLIK, przelew bankowy, Google Pay, PeoPay, itp;

     Jakie są konsekwencje za brak bezgotówkowej formy płatności ?

  • Konsekwencje są dwie. Firma nie może składać deklaracji w okresach kwartalnych, a wyłącznie miesięcznych. Nie można również skorzystać z uproszczonej ścieżki zwrotu nadpłaconego vat-u.,

      Czy muszę zintegrować terminal z urządzeniem fiskalnym ?

  • Obowiązek ten wchodzi 1 lipca 2022 r. i dotyczy wyłącznie firm, które posiadają kasę fiskalną online oraz terminal płatniczy.
    Nie dotyczy to podatników, którzy posiadają urządznia fiskalne starszego typu z kopią papierową lub elektroniczną oraz posiadaczy drukarek fiskalnych online.

     Jaka jest kara za brak integracji kasy fisklnej online i terminala płatniczego?

  • Za brak integracji ustawodawca wyznaczył karę w wysokości 5000 zł

     Co w przypadku większej ilości kas i terminali ?

  • Tu niestety jest wiele niewiadomych i czekamy na odpowiedź Ministerstwa Finansów ponieważ przepisy są niejasne. Jeśli pojawią się wiarygodne      wyjaśnienia zostaną tu umieszczone.

 

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z przepisami kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej stanowi 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł.

Przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę ONLINE mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów, jednak nie dotyczy to wszystkich podatników.

Przywilej ten dotyczy nowych podatników, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego ONLINE oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy ONLINE i muszą ją zakupić do czasu podanego w ustawie.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dotychczas używali kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonów, a dobrowolnie wymienią je na kasy ONLINE. Również przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę z papierową lub elektroniczną kopią paragonów nie mogą liczyć na zwrot.

Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty. Istotny jest dowód zapłaty całej należnej kwoty za urządzenie. Natomiast ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa ONLINE jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.