Kasy fisklalne

KASY ONLINE - Kiedy twoja branża ?

     Od 1 stycznia 2021 roku:

  • Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

     Od 1 lipca 2021 roku:

  • Świadczenia usług fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

     Termin wygaśnięcia   homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.

  • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

     Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.

  • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

 

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z przepisami kwota ulgi na zakup kasy fiskalnej stanowi 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł.

Przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę ONLINE mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów, jednak nie dotyczy to wszystkich podatników.

Przywilej ten dotyczy nowych podatników, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego ONLINE oraz tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy ONLINE i muszą ją zakupić do czasu podanego w ustawie.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy dotychczas używali kas z elektroniczną lub papierową kopią paragonów, a dobrowolnie wymienią je na kasy ONLINE. Również przedsiębiorcy, którzy zakupią kasę z papierową lub elektroniczną kopią paragonów nie mogą liczyć na zwrot.

Z ulgi można skorzystać, gdy płatność była ratalna. O ulgę występuje się po zapłacie ostatniej raty. Istotny jest dowód zapłaty całej należnej kwoty za urządzenie. Natomiast ulga nie przysługuje w przypadku, gdy kasa ONLINE jest używana na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp.